Design

Maria Vång Designstudio

INREDNINGSARKITEKT SIR/MSA

Projekt/ pedagogiska barnmöbler SkruvadL:ek & lär med möbler.


Projekt/ en flexibel pendelarmaturs familj med LEDljus


I tider där glödlampan snart kommer att försvinna från marknaden så måste både producenter och formgivare måste börja tänka om och hitta andra bra lösningar till armaturer. Jag anser att man i rollen som formgivare måste väga in vilken inverkan alla våra beslut har på miljön.

Detta måste bli en naturlig del av vårt tänkande, att beakta produktens livscykel, ända från ”vaggan till graven”, att använda oss av sunt förnuft.

Jag har formgivit en pendelarmaturfamilj med LED ljus, där man ändrar karaktär på varje individ genom att byta kläder/skärmar.

Tre olika individer med tre unika karaktärer, i hopp om ljusare framtid!

Copyright  © Maria Vång 2019